laser pointershigh powered lasergreen laserblue laser pointerviridian laserlaser pointer for catslaser pointer penmost powerful laserlaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian lasermost powerful laserhigh powered laserblue laser pointerlaser pointer for catslaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian laserlaser pointer penhigh powered laserblue laser pointerlazer pointerhigh powered laser pointerdiode laser
Kórház kápolna

A Szt. Mártonról elnevezett Kórház Kápolna                                                         

Látkép a kápolnáról

40 éve hunyt el Longauer Imre,

a Kórház Kápolna építtetője

 

Született: 1905. 09. 30.
Elhunyt: 1973. 05. 20.
Életrajz: Született Garamolaszkán (Zólyom megye) 1905. szeptember 30-án, Longauer János MÁV gépgyári műszaki főellenőr, és Bacskor Aloizia szülőktől. A gimnázium 1-4 osztályát Selmecbányán, a többit budapesten végezte, 1923-ban érettségizett. Pappá szentelték 1928. február 5-én. Alszerpap és hitoktató Siófokon 1927. szept 5-től, ugyanitt káplán 1928 február 5-től. Hitoktató Nagykanizsán 1928 szept. 1-től. Középiskolai hittanári oklevelet szerzett 1928 dec. 10-én. Kórházlelkész Nagykanizsán 1929. júli. 20-tól 1932. szept. 8-ig. Zsinati vizsgát tett 1930 nov. 10-én. Admin. Somogyvárott 1933.máj. 4-től, hittanár Csurgón a református gimnáziumban 1933 szept. 1-től, és Nagykanizsán 1939. szept. 30-tól. Püspöki tanácsos 1940 dec. 25-től, tábori lelkész 1940-41-ben. Szervező lelkész Darányban 1944 ápr. 12-től. Nevelőintézeti igazgató és hittanár Kaposvárott 1945. szept 1-től, plébános a Nagyboldogasszony plébánián 1955.-től. Kisgörbőn 1959-től plébános helyettes, Ajkán 1962-től a bányavidék kerület esperese, 1970-től a Szent Keresztről nevezett c.prépost. Elhunyt 1973. máj. 20-án. A pestlőrinci Új-temetőben temették.
Nevéhez és munkásságához fűződik 1931-32-ben a nagykanizsai Kórház Kápolna építése, 1933-ban a Somogyvámosi, 1933-39-ig a csurgói, 1941-42-ben a nagykanizsai Jézus Szíve templom építése. 1944-ben a Darányi, - Istvándi, - és Kastélyosdombói iskolák szervezése. 1944-ben a Drávatamási templom renoválása. 1945-ben a Kaposvári Diák és Tanoncotthon szervezése. 1946-ban a Kastélyosdombói szükségtemplom építése. 1947-ben a Kaposvári Szent Margit templom építése.
A Csurgói Jézus Szíve templom főbejáratánál elhelyezett márványtáblán ez olvasható: "Jézus Szíve tiszteletére utolérhetetlen buzgósággal közadományokból építtette Longauer Imre hittanár 1933-39." Több cikket irt a Magyar Kultúra, a Katolikus Nevelés, Egyházi Lapok, a Vigília c. folyóiratokban, a Zalai Közlöny, és az Új Ember c. lapokban.
Nagykanizsa 2013. március 1.

 

Kórház Kápolna régi fénye

 

A kanizsai kórházkápolna a 1931-es világgazdasági válság idején nagyberuházásként egy év alatt épült fel. Az ünnepélyes alapkőletétel után 40-50 munkás várta, hogy elkezdhesse az építést. "Az évtizedes álom az emberi jószívűség szálaiból, azaz főként közadakozásból valósult meg. A város költségvetéséből (akárcsak 2006-ban) csak a járdaépítésre futotta, a többi költséget mind a hívek adományából gyűjtötték össze" (Longauer Imre). Emmanuella kedvesnővér állt a gyűjtés élére, Longauer Imre éves kórházlelkészi fizetésének felét ajánlotta fel, a 20-as honvédek háborús harangot adományoztak, a városban téglajegyet árultak, a női civil szervezetek tombolákat és díszpárnákat árusítottak

A jó öreg Sztáza néni (konyhásnő a kórházban) minden megtakarított pénzét - 500 pengőt - odaadta.

A 24 méter hosszú és 8 méter széles kápolnát Csóti Géza apát 1932. június 29-én szentelte fel a városi előkelőségek jelenlétében. A hivatalos ceremóniát követő második szentmisét Longauer atya mondta a kórházi betegek és dolgozók jelenlétében, amit már nem érhetett meg Sztáza néni...

A Zalai Közlöny korabeli tudósításai mellett más írásos dokumentumainkból tudjuk, hogy a főoltár 1771- ben épült. Eredetileg a mai kaszinó helyén álló Szent Márton-kórházkápolnában volt, majd 1884-ben került át az akkori új kórház egyik osztályán lévő szűkös kápolnába. Végleges helye immár hetvennégy éve a mai kórházkápolna. Azóta került az oltár központi helyére a szeplőtelenül fogantatott Szűzanya neobarokk szobra is.

Kápolnánk sorsát a nevében hordozza. A köpenyét kettévágó, a koldust segítő lovas, Szent Márton szerénysége és tisztasága örök példa úgy a kórházban dolgozóknak, mint a látogatóknak. A kápolna mai fényét is az önzetlen adakozóknak köszönheti. 2006 Karácsonyán.

 

Láttam könnyeidet...

Amikor egy kórházhoz kápolnát építenek, az azt jelenti, hogy nem csak teste van az embernek, hanem hisszük, a lelket is kell gyógyítani. 

A kápolna ünnepi díszbe öltözött, de nem csak a felújítás miatt, hanem, mert annyian eljöttek hálát adni és Istent dicsérni, hogy be sem fértünk. Az ünnepélyes bevonulásból 'libasoros' lépegetés lett. Az oltárhoz érve egy ministráns és dr. Bogár Gáspár egyházközségi elnök mondott köszöntőt. "Akit az ég és föld be nem fogadhat - mégis az ő háza ez, az imádságé és az ég kapuja." Szabó Géza kanonok, a Szent Jobb őre, a Szent István-bazilika plébánosa Isten áldását kérte munkánk eredményére. A város és a környék papjaival bemutatott szentmisével adtunk hálát a támogatók jóságáért és nagylelkűségéért. 

A kápolna főbejárata fölé újra felkerült a kiírás: "Jöjjetek hozzám mindnyájan..." Nagy jelet kaptam, hogy ezzel a felújítással Istennek tetszőt tettünk, mert a december 13-ai evangéliumi részletben éppen ezt olvasta fel Csertán Dániel gelsei újmisés. Vannak jelek égen és földön... Tanulság ez, így üzen az Isten. 

A bazilika plébánosa felemelő prédikációban részesített mindnyájunkat. Az "Ép testben ép lélek" mondást fejtegette. Az tetszett nagyon, hogy kanizsai kötődéseire is kitért. Olyan nővér volt szolgálatában, aki irgalmas nővérként itt a kórházban tevékenykedett. Beszélt Fatimáról és a csodás érem szentjéről, Laboré Szent Katalinról, akinek teste épségben megmaradt, s Párizsban, a Rou De Bac 140. alatti kolostor templomában látható. II. János Pál pápa magyarországi látogatásakor előre azt kérte a kanonok úrtól, hogy a Szent István-bazilikában szeretne találkozni az idősökkel és a betegekkel. Meg is töltötték a bazilikát, és a pápa az egyház kincseinek nevezte őket. Beszédének végén Isten áldását kérte az orvosokra, ápolókra, kiszolgáló személyzetre és a betegekre. 

A szentmise végén a megköszönés helyén hosszú listát említettem. Sokaknak villant a szeme, meddig leszünk, ha felsorolom. Rövidítettem, nem neveket mondtam, hanem köszöntem, hogy sokan megtalálták a módját, hogy segíthessenek. Volt aki adományt adott, volt aki kétkezi vagy szellemi munkájával segített. Voltak, akik anyagokat, eszközöket vásároltak, mások vállalkozásuk lehetőségeit ajánlották fel. A kivitelezők pedig igencsak méltányos áron dolgoztak. A közös munkánkat sokak imája támogatta. 

A kanonok úrnak nagyon tetszett a Szent Imre Kórus éneke, de különösen Kodály Zoltán 1931-ben, 75 éve megzenésített "Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk" ima, ami a kápolna diadalívén is olvasható. 

Összességében szép ünnep volt. A meghívott vendégek is csak azt tudták mondani: voltak már avatási ünnepen, de ilyenen még nem. 

Köszönet, köszönet... Istennek legyen hála!