laser pointershigh powered lasergreen laserblue laser pointerviridian laserlaser pointer for catslaser pointer penmost powerful laserlaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian lasermost powerful laserhigh powered laserblue laser pointerlaser pointer for catslaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian laserlaser pointer penhigh powered laserblue laser pointerlazer pointerhigh powered laser pointerdiode laser
Verbita

 

Hálásan köszönjük adományaikat! Isten fizesse meg!

Nagykanizsai Missziós imaközösség

 

Új Számlaszám

Mostantól új bankszámlaszám szerepel a verbita Missziós Titkárság csekkjein:

10700024-69018251-51100005 (CIB)

Az év végéig még a régebbi számlaszámra befizetett adományokat is megkapjuk. Ugyanakkor buzdítjuk

Kedves Jótevőinket, ha lehetséges, ne csekken befizetve, hanem banki átutalással küldjék el adományaikat.

 Hálásan köszönünk minden segítséget. Isten fizesse meg!

 

 

Isteni Ige Társasága (SVD)

 

Missziós Imaközösség.

 


A világegyház iránt érdeklődők, és a missziókért együttimádkozók közössége,
a nagykanizsai plébániákról összejött hívekből. (un. plébániaközi
)

 

Megalakulásunk 2003-ban történt, amikor a Verbiták (www.verbita.hu) "Missziós lelki napok"-ra érkeztek városunkba. (Lásd: Új Szív 2003. május 2-3 old.)

Az imaóráinkat a felsőtemplom oratóriumában tartjuk, kéthetente, szerdai napon 16.30 - 17.30-ig. Bárki bekapcsolódhat ebbe a közös imába, akár egy-egy alkalomra is. Az ima rendje a szerzetesek által megadott. A 25-30 főből álló törzsközösség - néhány kivételtől eltekintve - lelkes nyugdíjas.

Az imaközösségek mindenkori országos felelőse rendszeresen jön hozzánk, a hazánkban dolgozó külföldi misszionáriusokkal együtt, és családjainkat is szívesen látogatják.

 

A háttérima mellett a nyári táborokhoz való élelmiszer-és pénz adomány gyűjtéssel igyekszünk segíteni a Verbiták ifjúsági misszióját. Rendszeres feladatunknak tekintjük - az egyházközségi kiadványok mellett - a keresztény szellemiségű sajtótermékek (Mértékadó, Új Ember, Keresztény Élet, Szeretet (A Szent Gellért Kiadó és Nyomda hetilapja) és persze nem utolsósorban: a 2005-ben 57év után újra megjelent missziós újság, a Világposta terjesztését. (Világposta 2005. nyár 2. old.)

Évente részt veszünk az októberben megtartott Világmisszió Országos ünnepén, a budai Ciszterci Szent Imre Plébániatemplomban. (Új Szív 2004. dec.30.) Az egész napos program során látottak és hallottak szívünkbe vésődnek, és egész évben el-elgondolkodhatunk rajtuk - "mint Mária". (Lk 2,19) Itt az imaközösségek plakáton is bemutatkoztak. A miénk az alábbiakban látható.   
2005.okt. 15. Bp. Világmisszió Országos ünnepe.

 
2006. okt. Bp. Zalai Lakásotthonos
gyerekek vastapsos műsora
 
2006. okt. Bp. A szentmise főcelebránsa
Majnek Antal kárpátaljai püspök
 
2007. okt. Bp. Világmisszió Országos ünnepén

 Közösségünk eddig két zarándokutat szervezett. Egyiket Csehimindszentre, (Világposta 2006.ősz.2. old.) a másikat nyugat-magyarországi szent helyekre. (Világposta 2007 ősz. 13. old.)

I. Csehimindszent 2006. május 20.
 

Vendéglátóink: Farkas László plébános,
és Modeszt atya

 
Ebéd az új közösségi házban


 

Mindszenty bíboros szülőházánál
II. Nyugat-magyarországi szent helyeken. 2007. június 16.
 

Szombathely
Szalézi templom.
 
Kőszegen a verbitáknál.

 
Jákon
 
Rábakethely
 

 
Rimpfel Ferenc plébános atya előadása
Brenner János vértanú papról..
Körmend
Gyürki László aranymisés plébánossal.Segesd

 


2007. júl. 7-én közösségek találkozóján voltunk Segesden. Itt köszönthettük az előadást tartó verbita Sebestyén atyát, a Pápai Missziós Művek magyarországi igazgatóját.
A Verbiták a rendszeres leveleik, látogatásaik, a Világposta és az Országos Missziós Ünnep révén minket is egyre jobban bevonnak a világegyház életébe. Ez pedig az ismeretbeli gazdagodás mellett hitbeli erősödést, örömöt jelent mindennapjainkban. Ezúton is köszönjük ránk figyelő testvéri szeretetüket.

 
2007. január 17.
Lányi Béla SVD testvér búcsulátogatása a Fülöp-szigetekre indulása elött, mellette Elias testvér.

 
2007 március 28.
Zabos Róbert SVD testvér látogatása Nagykanizsán.

 
 
2007. november 7. Burbela Gergely atya (jelenleg az imaközösségek országos vezetője)
és Pál testvér közösségünknél.
Velünk volt Ádám atya is.

 
 
 
Gergely atya az éppen hozzánk látogató letenyei
Lakásotthon gyermekeivel és nevelőikkel.

 

Világunk nagy hiányait látva talán kevésnek tűnhet az, hogy néhány ember igyekszik együtt imádkozni a missziókért, és elhatározza, hogy az Isteni Ige szeretetében a folytonos megtérés útját járja, de mi hisszük, hogy közösségünket Isten Lelke alakítja, tartja fenn, és bizalommal kérjük az Ő kegyelmét.

Mindazokat a kanizsaiakat és környékbelieket, akik szívesen bekapcsolódnak a közös imába szeretettel hívjuk és várjuk a felsőtemplom óratóriumába fél 5 - től fél 6-ig a naptáron megjelölt szerdai napokon.

 

 

 

"Az örömhír hirdetése a felebaráti szeretet első és legfontosabb műve."

Janssen Arnold /1837-1909/
Szenttéavatása: 2003.okt.5.

 

Áldott, szent Karácsonyt és Új Évet!
"Megjelent üdvözítő Istenünk kegyeleme minden embernek"

2007 Adventjén.


Nagykanizsai missziós imaközösség
Verbiták honlapja