laser pointershigh powered lasergreen laserblue laser pointerviridian laserlaser pointer for catslaser pointer penmost powerful laserlaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian lasermost powerful laserhigh powered laserblue laser pointerlaser pointer for catslaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian laserlaser pointer penhigh powered laserblue laser pointerlazer pointerhigh powered laser pointerdiode laser
Házashétvége
  Kapcsolódás és bővebb ismertető a M.o-i HH mozgalomról.

 

Jelenlét Hétvége
Nagykanizsa 2013

A jó hangulatú együttlét alatt időnként olyan mélységeket éltünk meg, ami mindig emlékezetes lesz számunkra. Pongit és Jutkát könnyű volt megszeretni -
tovább a beszámolóhoz...

Évadzáró HH találkozó Nagykanizsa 2012

A Nagykanizsa melletti Ferences Ifjúsági Tanyán a Nagykanizsai Házas Hétvége közösség évzáró eseménye -
tovább a beszámolóhoz...

Első Hétvége 2012

2012 március 9-11-én Homokkomáromban tartottuk a régió Első Hétvégéjét

Tovább a beszámolókhoz...

Felkészülés az időskorra 2011.

2011 május 7-én a piarista iskolában tartottuk a kanizsai régió "Felkészülés az időskorra" hétvégéjét. Mikor és hogyan éltem meg azt, hogy valamit fel kellett adni a korom miatt? Ilyen és hasonló kérdésekre kaptunk választ Szabados Janó és Márti, Nagy József atya, valamint Pálos Jenő és Mária bensőséges tolmácsolásában.

Alapozó Hétvége 2010

2010 február 26-28-án Homokkomáromban tartottuk a régió Alapozó Hétvégéjét

Régiós évadzáró találkozó

2009 június 14-én a Ferences Ifjisági Tanyán tartottuk a már hagyományosnak számító évadzáró találkozónkat, melyre Kőszegről, Zalavárról, Pécsről is érkeztek vendégek.

Családi kirándulás Óbudavárra 

2009 május 30-án a Zánka és Nagyvázsony közötti út melletti Óbudavárra kirándult a HH-s közösség lelkes kis csapata.

Formáló Hétvége N.kanizsán 2009. 02. 27-28

Szeretve lenni, vagy értékesnek lenni? Melyik a domináns bennem, bennünk, a kapcsolatunkban? Ezekre, és még sok más kérdésre kaphattunk választ ezen a hétvégén Csanádi Mártitól és Misitől, valamint Bacsmai Laci atyától. 


A meghívott előadók: Farkas Miklós atya, Papp Miklós és Ági

Családünnep Gödöllő
2008. 11. 08.

Borús, esős kora reggel indultunk el Gödöllőre. Nyolc házaspár vett részt azon a családünnepen Nagykanizsáról, aminek mi is résztvevői lehettünk. Ahogy közeledtünk utunk célja, a Szent Norbert Gimnázium felé, elállt az eső, felszakadoztak a felhők és kisütött a Nap. A nap folyamán a fény a szívünket-lelkünket is betöltötte. Amiért mentünk, az a XV. Családkongresszus és családünnep volt.

 


A nap témáját az adta, hogy 40 éve adta ki VI. Pál pápa a Humanae Vitae című enciklikáját, védve a házastársi szerelmet attól, hogy áruvá, fogyasztási cikké fokozzák le. Huszonöt éves Családjogi Charta, a Család Pápai Tanácsának Dokumentuma, amely összefoglalja a család társadalmi szerepének, betöltéséhez szükséges alapvető jogokat. Húsz éves II. János Pál pápa Mulienis Dignitatem című apostoli levele a nők méltóságáról és hivatásáról. A bevezető gondolatokat Bíró László püspök atya mondta, kiemelve, hogy örülni és ünnepelni jöttünk.

Hegedűs Endre és Katica zongoraművész házaspár gyönyörű előadása magával ragadott mindannyiunkat, és megalapozta az egész nap hangulatát. A kongresszus és az ünnep mondanivalóját adó három dokumentumról, azok témájáról és jelentőségéről napjainkban, nagyon színvonalas és tartalmas előadásokat hallgattunk. Tanúságot tettek olyan házaspárok, akik különböző családos közösségekhez tartoznak. Tanúságtételük megerősített bennünket abban, hogy a mai elszemélytelenedett világunkban milyen fontos a család szerepe és annak összetartó ereje. Történeteik, példáik arról tanúskodtak, hogy Isten mindig velünk van. Nagy öröm volt hallani az ő mindennapi csodáikat. Megismertünk több családos közösséget. Ilyen a MÉCS, a Schönstadt, a Fokoláré, az END és az általunk eddig is ismert Antiochia és Házas Hétvége. Az előadások és tanúságtételek között felemelő kulturális műsorok szórakoztatták és gazdagították a mintegy 400 résztvevőt.


Az esemény zászlója.
A kanizsaiak kis csoportja.

A nap fénypontja és az ünnep befejező eseménye a hálaadó szentmise volt. A közös együttlét, imádság és éneklés alatt éreztük a szeretet összetartó erejét. Nagy boldogság sugárzott az arcokon. A szentáldozáskor mindenki kapott egy meggyújtott gyertyát, ami még látványosabbá és bensőségesebbé tette a nap befejezését. Bíró püspök atya azzal bocsátott utunkra bennünket, hogy családjaink is legyenek a fény a mindennapokban. A kapott ajándékok által kegyelmekben gazdagodva, hitünkben megerősödve tértünk haza.

 

Viola Zoli és Vera

A Lélek újra működött

- öröm a Házas Hétvége közösségben -

A képalbum megtekintése...

Alapozó Hétvége 2008

"Minden öröm a teremtő Isten gyönyöréből egy-egy szikra, és az ember, aki örül, szívében megpróbálja tetten érni az örvendező Istent!" (Belon Gellért)

Több hetes készülődés előzte meg a nagykanizsai Házas Hétvégés (HH) közösségünk nagy eseményét. Immár második alkalommal szerveztük meg a közösség alapozó (első) hétvégéjét Homokkomáromban, február 22-23-24-én. Az eseménynek újra a Nyolc Boldogság Katolikus Közösség adott ideális otthont - hála nekik, a befogadóknak, hogy megosztották velünk hajlékukat.

 

Kilenc házaspár és egy atya vett részt ezen a hétvégén, akikért a Dél-Dunántúli Tartományban óráról órára több házaspár is imádkozott egyidejűleg. A team-ben résztvevő 3 házaspár valamint Keczely Károly atya nagy szeretettel és őszinte tanúságtételekkel vezette a párokat a hétvége ívén. A párok fokozatosan nyíltak meg egymásnak és az Istennek. Egyre több lett a csillogó szempár és a ki-ki csorduló öröm-könnyek tisztították a szíveket. Mi, akik a háttérben mindezeknek a kegyelmeknek tanúi lehettünk örömmel szolgáltunk, hogy a párok teljesen egymásra figyelhessenek.

Hogy miképp történt mindez? Erről szóljanak maguk a résztvevők. Íme két tanuságtevő levélrészlet:

Kovács Csaba és Éva: ... Két ismerős házaspár meghívását elfogadva jutottunk el február 22-én Homokkomáromba, a Házas Hétvégére. Kételyeink voltak a hétvégével kapcsolatban, mivel úgy érezzük, hogy boldog, szép házasságban élünk. Először próbáltunk kifogásokat találni, - munka, gyerekek, stb. - miért nem tudunk elmenni, de az akadályokat egyik napról a másikra sikerült elhárítanunk. Igazából nem tudtuk mire vállalkoztunk, így a várakozásba némi aggodalom is vegyült. Megérkezésünkkor már éreztük, jó helyre jöttünk. A szíves fogadtatás elfeledtette aggodalmunkat. Eleinte hosszúnak tűnt a hétvége, de az előttünk álló programot megismerve rájöttünk, hogy meglehetősen mozgalmas napok elé nézünk. Pár óra elteltével oldódott a hangulat, melyhez jelentősen hozzájárult Keczely Károly atya és a team házaspárok kedvessége, közvetlensége és finom humora. Megható volt őszinteségük, nyíltságuk, és bizalmuk, mely átjárta a közösséget.

Mátés László és Marika: ... Elérkezett a vasárnap és ezen a napon került a korona a hétvégére. Amikor megkaptuk gyermekeink és jó barátaink leveleit, könnyeinktől alig tudtuk olvasni. Elkezdődött a Nagy Dialógus írása, azt hittem, másfél óra túl sok idő, de nem volt az. Szaporodtak a sorok, minden szó szívemből, lelkemből jött. Írtam-írtam és már jelzett is a csengő, szinte repült az idő. Ismét kaptunk másfél órát az olvasásra és a megbeszélésre. Leírhatatlanul maradandót kaptunk egymástól. Csak sírtunk és öleltük egymást, a Szentlélek csordultig töltötte szívünket az Ő szeretetével és fényével. Nagyon boldogok voltunk, vagyunk és ismét annyira szeretjük egymást, mint a házasságunk kezdetén.
Otthonunkba nem ugyanaz a házaspár érkezett meg, aki elment, hanem egy másik, aki megtalálta a HH igazi csodáját. Ezt gyermekeink és barátaink is észre vették rajtunk.

Képalbum megtekintése
A résztvevő párok.
 
A záró mise tette fel a koronát erre a hétvégére, ahol átélhették a párok az égben köttetett kapcsolat kezdeti pillanatait, és megerősíthették házassági esküjüket. A Magvető közösség zenés szolgálata még szebbé tette ezt az órát. Felejthetetlen Keczely atya hálaadó imája, a Lélek jelenléte "fogható" volt. Köszönjük Urunk, hogy eszköznek használtál minket a meghívásban és a munkában! Hálát adunk a résztvevő párokért!
Kérünk segítsd megőrizni kincseinket, egymás iránti szeretetünket, örömünket! A nagykanizsai Házas Hétvége Közösség nevében : Ferenczi László és Ilike

 

A meghívott előadók: Farkas Miklós atya, Papp Miklós és Ági

Evangéliumi Tanácsok

2007. November 24-én Evangéliumi Tanácsok címmel tartott egész napos elmélkedést a nagykanizsai Házas Hétvége közösség a piarista iskola új kollégiumában. A meghívott előadók - Papp Miklós és Ági, Budapestről, valamint Farkas Béla atya siklósi plébános - mély és gazdag tartalmú előadásokkal segítették a jelenlévő 10 házaspárt +2 hátteret hogy az életüket, házasságukat még teljesebbé tehessék.

Ízelítőül pár gondolat saját jegyzetfüzetemből, Béla atya záró előadásából idézve:

 


A mai nap folyamán életünk három területére irányítottuk figyelmünket, ezek a birtoklás, a hatalom, és a gyengédség. Szt. Pál írja az Efezusiakhoz: "Minden ami napvilágra jut, világossággá válik." Tehát ha tudatosítjuk magunkban, melyek azok a területek, ahol leginkább kísértést szenvedünk, könnyen megbirkózunk velük..
(Mt.4.1-11. Jézus megkísértésének kifejtése.) Jézus arra tanít, ne féljünk se a kísértéstől, se a gonosztól. Az Ő erejével, - és csakis az övével - le tudjuk győzni. A feladat elől nem elfutni kell, hanem megoldanunk. Kaptunk hozzá hitet, példát, tudást, erőt, szabad akaratot. Jézus nem kezd békülékeny tárgyalásokba a gonosszal, hanem minden alkalommal határozottan és rögtön nemet mond. Fegyvere a Mózesen keresztül átküldött isteni szó: Aki ezekhez ragaszkodik, és kitart, ellene mond a Sátánnak, állva marad.
Az Isten szabadságra teremtett bennünket. Jézus is megőrizte szabadságát a gonosszal szemben a szegénység az engedelmesség a tisztaság eszközével.
Nekünk is ezt az utat kell járnunk!


A résztvevő párok...
... kiscsoportos megbeszélés

Résztvevőkként elmondhatjuk, testvéri szeretetben, jó hangulatban "telt" és nem "múlt" el ez a nap. Öröm volt együtt lenni! Köszönjük a nagykanizsai Piarista Iskolának a helyet, a szervezőknek és az előadóknak a munkát. Isten áldása gazdagítsa őket is! G.I.&M

 

Házas Hétvége

 

 A Házas Hétvége során pozitív és személyes tapasztalatok által a résztvevő házaspároknak  lehetőségük van egy szeretetteljes kommunikációs  technika  elsajátítására. A Szentlélek  segítségével mélyen belepillanthatnak saját kapcsolatukba, megoszthatják egymással - kettesben -  érzéseiket, álmaikat, vágyaikat és reményeiket.  A hangsúly a Hétvégén a férj és feleség közötti kommunikáción van. A Hétvége gondoskodó környezete védi a párokat minden zavaró feszültségforrástól, és mindennapi stressztől. Együttlétük alatt bátorítást kapnak arra, hogy egymásra és a kapcsolatukra koncentráljanak. Ugyanakkor a Hétvége nem házassági klinika, nem is az elmenekülés helye, nem csoportfoglalkozás vagy házassági tanácsadás - pótlék. 

A Házas Hétvége olyan útnak a kezdete, mely a házasságuk megújulásához vezet.  Olyan értékes idő, amelyben együttlétük során, kölcsönösen gazdagíthatják egymást, és teljesen a kapcsolatukra koncentrálhatnak.

 Kiknek ajánljuk?

Minden olyan házaspárnak, akik gazdagabb, teljesebb közös életre vágynak. Egy házasság soha nem lehet túl jó. A Házas Hétvégét azoknak szánjuk, akik mélyebb és gazdagabb örömteli kapcsolatra vágynak, akár már hosszabb, akár csak rövidebb ideje élnek szentségi házasságban. A Hétvége olyan papokat és szerzeteseket is hív, akik egyházközségükkel vagy közösségükkel nyíltabb, szorosabb kapcsolatba akarnak kerülni, és akik vállalják, hogy az ide vezető utat a Hétvégén egy hasonló hivatású emberrel keressék és éljék meg. 

  Miért vehetnek részt papok és szerzetesek is?

A Házas Hétvége felépítése lehetővé teszi, hogy papok és szerzetesek is részt vehessenek rajta. A szeretet, az elkötelezettség és a hatékony kommunikáció elve közvetlenül alkalmazhatók a pap és közösségének kapcsolatában, illetve a szerzetesi rendek közösségének tagjai között is. 

Csak egy felekezet részére?

A Házas Hétvége alapvetően nyitott mindenki felé, függetlenül annak felekezeti hovatartozásától. Magyarországon a Házas Hétvégéket a katolikus liturgiának / értelmezésnek megfelelően tartjuk. Ha egy Házas Hétvégén részt kíván venni, akkor kérjük forduljon a lakóhelye szerint Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Mi történik egy Hétvégén?

A Hétvégét egy papból és 3 házaspárból álló team tartja. A péntek délutántól vasárnap délutánig terjedő két nap alatt a következő súlyponti témákkal foglalkoznak: 

  • Találkozás magunkkal 
  • Találkozás a párunkkal, (vagy papok / szerzetesek esetében  a   közösségünkkel)  és kapcsolatunk mélyítésének ideje
  • Isten hív mindannyiunkat: házaspárokat, papokat / szerzeteseket teljesebb életet élni az Egyházban és a világban.

Minden egyes téma bevezetése után időt biztosítunk a személyes átgondolásra és a kettesben történő megbeszélésre. A kommunikációnak ez a formája a Hétvége lényegének alapja. A team mindehhez a bevezetők során saját életének tapasztalatairól fog beszélni. A Hétvége során csoportfoglalkozásokat nem tartunk. A privát szférát tiszteletben tartjuk. 

Figyel a Hétvége a házaspár privát szférájára?

IGEN! A Hétvége szigorúan az egyes párokra irányul, és voltaképpen a párokon "belül" zajlik. A résztvevők annyira koncentrálnak párjukra, hogy a többi párok jelenlétét alig érzékelik. A bevezetőket az egész csoportnak együtt tartják. Minden egyes bevezető után a férj és a feleség személyes megbeszélésre szobájukba visszavonul.  

Hogyan teszi még jobbá a Házas Hétvége kapcsolatainkat? Csak egy Hétvége és azután....?

A Házas Hétvége akkor igazán sikeres, ha az ott megtapasztaltakat sikerül otthon tovább folytatni. 

A Házas Hétvége megtanít egy olyan kommunikációs technikára, amely a pároknak lehetővé teszi, hogy kapcsolatuk fontos területeit a szeretet és a megértés szellemében felfedezzék. A Hétvégén megtanult technika továbbfejlesztésével a férj és a feleség közelebb kerülve növekednek, hogy életük boldogabb és tartalmasabb legyen. 

A Házas Hétvége mindazok számára, akik ezt szeretnék, javasolja, hogy területi szinten csoportokban is találkozzanak, hogy tapasztalataikat továbbra is megoszthassák és elmélyíthessék. 

A Házas Hétvége lelkiségi mozgalomnak  meggyőződése, hogy a jó házasságok gyarapodása jó hatással van a társadalomra is.

Házas Hétvége (Marriage Encounter) - A legértékesebb ajándékok egyike, melyet egy pár magának adhat.

Mióta a mozgalom 1968 -ban elindult  Spanyolországból és az Amerikai Egyesült Államokból, azóta számtalan házaspár és pap dolgozott időt és fáradságot nem kímélve azon, hogy a Házas Hétvége (Marriage Encounter) élményét széles körben hozzáférhetővé tegye. 

Ma már több, mint egy millió házaspár több, mint 90 országban élhette meg a Hétvége  ajándékait. Közülük sokan meg szeretnék osztani tapasztalataikat Önökkel is, mert hisznek abban, hogy nagyon értékes élményben vehettek részt. 

Ha részt kíván venni Házas Hétvégén, akkor kérjük forduljon a lakóhelye szerint Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.