laser pointershigh powered lasergreen laserblue laser pointerviridian laserlaser pointer for catslaser pointer penmost powerful laserlaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian lasermost powerful laserhigh powered laserblue laser pointerlaser pointer for catslaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian laserlaser pointer penhigh powered laserblue laser pointerlazer pointerhigh powered laser pointerdiode laser
Akolitusok

 

 

Akolitusok:
Állandó diakónus:

Millei János

 

 

Az akolitus az oltár körül teljesít szolgálatot. Az "akolüthosz" szó szerint nyomon követőt jelent, a papot és a diakónust követi, és segíti a liturgiában. Az akolitus az Oltáriszentség rendkívüli kiszolgáltatója (a rendes kiszolgáltató a pap és a diakónus): azaz, akkor áldoztat , ha az áldozók nagy száma indokolttá teszi. Áldoztatja a betegeket is. Kiteheti az Oltáriszentséget imádásra (szentségi áldást nem adhat). A szentmisén a kelyhet és paténát előkészíti, áldozás után purifikál (megtisztítja a szent edényeket az Oltáriszentség maradékától és a maradékot magához veszi).
Az akolitus három feladat ellátására kap megbízást: . közösség építésre . igeliturgia vezetésére . áldoztatásra.
Forrás: http://www.vaciegyhazmegye.hu/
http://www.katolikus.hu/kantorkepzo/
jegyzet/jlit1.htm
A diakónus feladata az, hogy kiszolgáltassa az Oltáriszentséget, az egyház nevében eskesse és áldja meg a házasságkötőket, vigye el a szent Útravalót a haldoklóknak, Szentírást olvasson a híveknek, oktassa és buzdítsa a népet, vezesse a hívek istentiszteletét és imádságát, szolgáltassa ki a szentelményeket, és végezze a temetési gyászszertartást (vö. LG 29.). A Szentírás elmondja, hogy a diakonátus szolgálata egy konkrét igény hatására keletkezett. Az apostolok megtapasztalták, hogy egyszerre nem képesek a legkülönfélébb feladatok betöltésére. Ezért összehívták a keresztényeket, hogy válasszanak ki maguk közül jó hírben álló, bölcs és Szentlélekkel eltelt férfiakat, akikre rábízhatják a szegények szolgálatát. Azok kiválasztották az első hét diakónust. Az apostolok pedig imádság közben rájuk tették a kezüket, átadták nekik a megbízatást (vö. ApCsel 6,1-7). Jézus maga is "diakónus" volt, ő azért jött, hogy szolgáljon. Azonosította magát a kicsinyekkel és megvetettekkel, s az utolsó ítélet mércéjéül azt tette, hogy hívei mennyire törődtek ezekkel a legkisebbekkel. Szükséges tehát az egyházban egy hivatás, amely sajátosan hordozza, képviseli a szegényeket, a legkisebbek iránti felelősséget és munkát. Ez a diakónus: a szolgáló Krisztus sajátos megjelenítője az egyházban és a világban. A II. Vatikáni Zsinat visszaállította az állandó (nős) diakonátust. Az erre jelöltek érettebb korú (alsó korhatár 35 év) házasemberek. A nőtlen diakónusok általában az áldozópapságra készülnek, de önálló hivatások is előfordulnak. Mindenesetre a diakonátus eltörölhetetlen karaktert ad az embernek.