Beköszöntő

Minden felszentelt papnak kötelessége a
zsolozsmát végezni Isten népéért. A plébánosnak
híveiért kell elimádkoznia nap nap után!

2015. április 7-től a nagykanizsai
Jézus Szíve Egyházközség híveiért imádkozom,
mint kinevezett plébánosuk.
Az első szentmisémben, amit a plébániatemplomban
elmondtam, arra kértem a híveket, hogy értem

holy bible

is imádkozzanak naponta legalább egy Üdvözlégy Mária-t.

Mert hiszem, hogy az imádságnak hatalmas ereje van.
S ha hívek és papjuk kölcsönösen viszik egymást
Isten színe elé, üdvösségére válik mindannyiójuk lelkének!

E gondolatok jegyében kívánom megkezdeni
szolgálatom a hívek körében.

Szűcs Imre plébános